Vad är ett lyftbord?

Saxlyftbord och lyftbord är samma och är ett hjälpmedel för att transportera gods mellan exempelvis två eller flera vilaplan eller våningar.

Syftet med ett lyftbord är att förenkla arbetet och slippa tunga lyft. Lyftbord är väldigt lämpligt att ha vid en lastkaj. Om det kommer en bil med bakgavelhiss kör man ner saxlyftbordet i botten och bordet ”försvinner”. Kommer däremot en bil utan bakgavelhiss lossas lasten på marken och sedan körs varorna upp på kajen med hjälp av saxlyftbordet.

De vanligaste är hydrauliska lyftbord och drivs med 3-fas. Det finns också elektriska som drivs med vanlig hushållsström eller batteri. Alla lyftbord är försedda med en klämskyddsram vilket gör att om någon skulle befinna sig under bordet eller vara på väg att klämma sig så slår nödstoppet till automatiskt.

Olika modeller av Lyftbord

 Lyftbord finns i många storlekar och former, helt beroende på vad det skall användas till. Vi erbjuder bland annat följande lyftbord men det finns också många speciallösningar att välja på, kontakta oss gärna för ett förslag. Några av ”standard” lyftborden är:

*Lyftbord med Enkelsaxar – dessa lyftbord är ett av de populäraste borden då det finns i mängder av olika utföranden. Dessa klarar allt från 200 kg till 10 ton i lastvikt och finns från 90 cm längd till 5 meter. Dessa bord placeras ofta i en anpassad grop för att nå jämn höjd med golvet.

Enkelsax-lyftbord

*Lyftbord med dubbelsaxar eller trippelsaxar – alla lyftbord är uppbyggda med en ”sax” under. Leden i mitten gör att saxen då kan fälla ihop sig – bordet går ner i botten, eller sträcka på sig – bordet går upp. Dessa lyftbord med dubbel/trippelsaxar kan nå mycket högt då de har två-tre saxar på varandra. Några av dessa modeller går ända upp till 5,9 meter. Det finns både vertikala saxar- för att lyfta högt, och horisontella saxar – för att få en lång bordskiva.

Vertikal-dubbelsax

* Lågbyggda lyftbord – alla lyftbord drivs av en motor som vanligtvis är placerad under bordsskivan. I detta fall är aggregatet placerat en bit ifrån själva lyftbordet vilket gör att lyftbordet endast bygger 8 cm. Dessa är ett bra alternativ om man inte har möjlighet att göra en grop till lyftbordet.

lågbyggt-lyftbord

Ring oss gärna så kan vi rekommendera ett bord som passar er.

Fundera först gärna igenom nedanstående frågor.

*Hur högt ska lyftbordet kunna lyfta?

*Hur mycket last ska lyftbordet bära?

*Vad ska lyftbordet användas till? Personbefodran eller varor?

*Finns det möjlighet att göra en ”grop” till lyftbordet? Vad är det för underlag där lyftbordet ska placeras?