Installation

Vi har lång erfarenhet av installationer av lyftbord och är gärna med redan i projekteringstadiet för att komma med råd om hur er det ska anpassas för att bli så bra som möjligt för er. 

lyftbord-varuhiss

Tillbehör

Vi tillverkar lösningar och tillbehör till lyftbord, både vid nyinstallation och eftermontage. Exempelvis ramper, burar, schakt, avrullningsskydd, grinar och räcken. I många fall krävs en besiktning vid en nyinstallation av ett lyftbord, och reglerna för vad som krävs är otydliga. Konsultera gärna oss om du vill veta vad vi föreslår för att din lösning ska bli så bra som möjligt.

lyftbord

Bra att tänka på innan order.

Beroende på vilken typ av lyftbord som önskas så finns det mycket att ta hänsyn till. Här följer några av de vanligaste exemplen

* Vikt- max last
* Personbefordran eller varuhiss?
* Slaglängd – hur högt måste bordet gå? – tänk då också på att räkna med gropens djup!
* Användningsområde – ska bordet stå inomhus eller utomhus? Ska lyftbordet stå utomhus måste det bekläs med en halkplåt.
* Miljö – Kommer lyftbordet stå i en miljö där det vistas ex mycket barn kan det vara bra att välja till räcken och en ”gardin”. Gardinen hindrar att någon kommer in under bordet.

Alla bord har en klämskyddslist som gör att man inte kan klämma sig under bordet. Men i vissa fall kan det vara bra att även välja till ett fast manöverdon med nyckelbrytare.

* Ström – 3-fas uttag måste finnas nära lyftbordets placering.
* Grop – vi rekommenderar alltid att lyftborden ska stå i en gjuten grop med brunn för avrinning. Ofta väljer entreprenören att även lägga i värmeslingor för att förhindra isbildning. Extra viktigt är då att vara medveten om var lyftbordet har sina infästningspunkter. Titta gärna på vår gropritning!
* Leveranstid – beroende på typ av saxliftbord så varierar leveranstiden men man bör alltid räkna med 12 veckors leveranstid, så var ute i god tid!

Lyftbord-gropritning